Bình luận
-
Người phụ nữ này tham vọng vô bờ bến. Ko phải ngẫu nhiên mà Đặng Lê Nguyên Vũ khi thành tựu sự nghiệp đã loại bà ta ra khỏi cuộc chơi ở Trung Nguyên. 

- Trả lời -

- 15:04 - 30/03

Thông báo