Bình luận
-
Những động tác ấy đầy kỹ năng và phải tập luyện thường xuyên cho thuần thục, chưa nói 1 vài đông tác phải co sức khỏe, không hề đơn giản chút nào đâu ở đó mà mơ.

- Trả lời -

- 09:14 - 11/08

Thông báo