Bình luận
-
Hoan hô quân đội Mỹ đến thăm VN.Tàu Hải Quân Mỹ cần hiện diện sự đi lại vô hại trên Biển Đông của VN thật nhiều để bảo đảm an ninh hàng hải,tự do hàng hải và ba bành tàu khựa TC phải hiểu rằng Biển Đông của VN không phải là ao làng của ba bành tàu khựa TC muốn làm gì thì làm và ba bành tàu khựa TC bắt buột phải tuân theo luật pháp quốc tế.

- Trả lời -

- 18:20 - 04/03

Chiến đấu cơ cất cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson- Trả lời -

- 16:14 - 02/03

Thông báo