Bình luận
-
Về xã nện cho một trận, nếu công an nó quy cho tội đánh người thi hành công vụ thì tiếp tục giẢI về huyện ăn trận đòn tập 2, cho xuống trại giam công an bỏ nhỏ thằng tù trưởng phòng lại ăn trận hội đồng tập 3 kakakakakakaka

- Trả lời -

- 10:53 - 09/08

Thông báo