Bình luận
-
Các chú cao bồi làng cô hồm xóm ở Diễn Châu gan thật dám đánh võng lạng lách trước đầu ô tô nên lãnh hậu quả xấu mặt.Ôi trời các chú cao bồi gan thật.

- Trả lời -

- 10:26 - 31/05

Thông báo