Bình luận
-
Ngu không tả nổi.

- Trả lời -

- 07/04/2018

Xem quá đã mắt,

- Trả lời -

- 07/04/2018

Đừng thông tin sai sự thật, như thế là tội ác.

- Trả lời -

- 08/04/2018

Nếu đúng như vậy thì ăn no,rững mỡ thích làm anh hùng xa lộ nhưng thiếu trí khôn & tài nghệ nên hậu quả quá đau lòng cho gia đình những thanh niên này.

- Trả lời -

- 09/04/2018

Thông báo