Bình luận
-
công cha nghĩa mẹ ơn thầy mày không trả chỉ đùng đùng lo chết , mày nên vào lính trấn ải biên thùy sẽ có ích hơn là cái chết lãng xẹt này nhá 

- Trả lời -

- 20:42 - 10/04

Thông báo