Bình luận
-
Thiếu nợ thì phải trả,chây lì không trả thì có thể bị công ty đòi nợ (với đa số dân ba trợn) khủng bố cả gia đình.

- Trả lời -

- 10:25 - 21/04

Thông báo