Bình luận
-
Sao không đuổi theo bắn 1 vài thằng bị thương cho chúng nó sợ.

- Trả lời -

- 09:48 - 08/02

Thông báo