Bình luận
-
Chắc là bọn súc vật,chó giữ nhà ăn phân của bọn BOT hút máu và bọn lợi ích nhóm

- Trả lời -

- 11:47 - 01/07

Thông báo