Bình luận
-
500 AE thành phố đâu rồi, đến nhà từng thằng gấu huyện hỏi thăm nào.

- Trả lời -

- 11:03 - 29/06

Nên hành xử đối với bọn côn đồ bưng bô ăn phân và chủ BOT + bọn lợi ích nhóm như bọn bắt chó.
Chỉ có ở VN là BOT hút máu đầu tư 1 nơi thu phí 1 nẻo làm giàu cho BOT + bọn quan chức lợi ích nhóm.
Sao không đốt xe cảnh cáo .

- Trả lời -

- 20:42 - 04/07

Thông báo