Bình luận
-
Sự việc nhìn trong video giống như ở nước Anh và dân nhập cư gây ra.

- Trả lời -

- 14:44 - 17/09

Thông báo