Bình luận
-
 Nhật Bản 'đau đầu' vì giới anh chị yakuza 'hoàn lương trá hình' ==> thì cũng giống như các quan chức miệng nói không có gì nhưng tay chân bốc hốt,miệng lủm liên tục

- Trả lời -

- 11:45 - 01/07

Thông báo