Bình luận
-
Ăn cũng bị chửi, học thêm cũng bị chửi, đi chùa cũng chửi đánh tranh giành, đi bus cũng bị đánh chửi . Xứ Sở Của Những Cái Chửi.

- Trả lời -

- 21:49 - 21/05

Thông báo