Bình luận
-
Chắc do ông chú hỗn với tụi nó nên mới bị đánh,

- Trả lời -

- 12:05 - 14/03

https://i2.vitalk.vn/thread/r600x400/2018/03/14/4996124284_1521002013.jpg


- Trả lời -

- 11:33 - 14/03

https://i2.vitalk.vn/thread/r600x400/2018/03/14/3098649502_1521002066.JPG

- Trả lời -

- 11:34 - 14/03

Thông báo