Bình luận
-
Thông cảm cho những ai mới có được ban chút chút quyền lực nên nghĩ mình là to và muốn thể hiện tao đây có quyền lực.Gặp tôi thì tôi cho mượn ĐT để kêu CA tới xem làm gì nhau.
Tay quản lý này mà lên giám đốc chắc nhân viên khó sống.

- Trả lời -

- 10:24 - 31/08

Thông báo