Bình luận
-
Tài xế có lương tâm nghề nghiệp.Tôi đi các tỉnh phía bắc ít thấy có tài xế nào hành động đẹp như anh này.

- Trả lời -

- 19:14 - 14/04

Đi đuòng đèo rốc là phải thế, xe đi trước là hoa tiêu cho xe chạy sa: nếu đk phía trước thuận lợi xe đi trươc xẽ bật xi nhan phải cho xe sau vượt lên, còn đk ko cho phép vượt mà xe sau vẫn cứ ý định vượt lên thì tài xe phía trước bật xi nhan trái báo hiệu. Một lần tôi đi đèo từ Cao bằng về bắc kan trời mù rất nguy hiểm và cũng lần đầu đi đèo. Mĩnh xe con cứ mỗi lần xin nhan trái vượt là bát tài xe tải phía trước lại bật xi nhan trái mình lại nghĩ  xấu về tài phía trước, nhưng lúc sau lại thấy một xe ngược chiều đi qua. Sau đó tài xế lái xe tải bật xi nhan phải cho mình vượt qua. Sau đó mình đi tiếp và lại gạp xe tải phía trước cũng làm như vậy thì mình hiểu được bác tài xe tải phía trước. Từ đó mình đi kể cả đồng bằng mình cũng làm vậy từ xa để báo hiệu cho xe đi phía sau.

- Trả lời -

- 20:04 - 14/04

H N

Đây là lỗi của nhà nước,  đường dốc nhìn không thấy phía trước nhưng khi kẽ vạch đường lại kẽ đứt đoạn có nghĩa là cho phép vượt bên trái.

- Trả lời -

- 01:30 - 15/04

Thông báo