Bình luận
-
chưa tử hình mà, lúc lấy danh chỉ bản để tiêm thuốc mới biết nó bình tỉnh hay ko

- Trả lời -

- 19:25 - 08/05

Thông báo