Bình luận
-
Thách thế này thì đừng trách con gái đêm động phòng nó gọi điện về kêu : Con khổ lắm - chồng con không thương con - giờ nó ngủ - chẳng đoái hoài gì con cả

- Trả lời -

- 22:56 - 03/03

IP3
Thông báo