Bình luận
-
Đọc tiêu đề là nghi nghi ở vùng miền nào rồi,sắp là người 1 nhà mà còn hiếu chiến thách đấu nhau.

- Trả lời -

- 16:58 - 10/01

Em không biết uống rượu, nhưng ép em uống rượu mới được lấy vợ thì em xin thưa là em vẫn cố gắng lấy vợ, nhưng nhà ấy sẽ mất con.

- Trả lời -

- 20:40 - 10/01

Thông báo