2 bình luận
Em không biết uống rượu, nhưng ép em uống rượu mới được lấy vợ thì em xin thưa là em vẫn cố gắng lấy vợ, nhưng nhà ấy sẽ mất con.

- Trả lời -

- 20:40 - 10/01

Đọc tiêu đề là nghi nghi ở vùng miền nào rồi,sắp là người 1 nhà mà còn hiếu chiến thách đấu nhau.

- Trả lời -

- 16:58 - 10/01

Sống

Thông báo