Bình luận
-
Mặt kỳ kỳ ngớ ra một cách ngờ nghệch nhất là khi cố phát biểu gì đó mà chẳng ai hiểu nàng đang noái cái gì, haha....

- Trả lời -

- 20:59 - 13/05

nhà tài trợ vô danh àm  

-

- 21:30 - 13/05

Nhìn mặt là biết dốt đặc!

- Trả lời -

- 19:34 - 14/05

Thông báo