Bình luận
-
Chờ con robot đưa đến nơi sốt hết cả ruột, công với chả công nghệ.

- Trả lời -

- 20:33 - 18/01

chủ yếu là lạ chứ phục vụ lâu chán lắm

-

- 21:34 - 18/01

Thấy tệ hơn lẩu băng truyền.

- Trả lời -

- 21:21 - 18/01

lâu thật 

-

- 21:34 - 18/01

Thông báo