Bình luận
-
Giờ em mới thấy Muay nó có tính thực dụng cao đến thế, rất có nét giông phim chứ không kiểu băm bổ lao vào như mấy môn võ khác, phải cho con đi học môn này phòng thân mới được.

- Trả lời -

- 09:34 - 28/04

Mình thấy bạn nói sai đánh một 2 cai vằn mặt thôi bạn đánh mặt mũi không còn gì hết nhìn tội cho thằng mập vl

- Trả lời -

- 11:09 - 28/04

Thằng mập ỷ bự con gây chuyện nó trước mà

-

- 11:41 - 28/04

Điều quan trọng nhất là cả hai đều không biết, không nhận ra ai là người có lỗi, ai lỗi nhiều trong lỗi hỗn hợp hoặc ai có lỗi hoàn toàn toàn. Nếu xác định đúng, thừa nhận, bỏ qua thì hay biết mấy. Tiếc rằng hiện nay "đời không như là mơ".

- Trả lời -

- 18:41 - 29/04

Thông báo