Bình luận
-
Xin lỗi nhưng trình độ học vấn của những người này chắc chắn là 0/12 rồi.
Đề nghị CA phạt nguội gia đình này cho nhớ.

- Trả lời -

- 15:38 - 16/05

Thông báo