Bình luận
-
Đệch, mình tuần eo nào cũng phi qua Phùng về Sơn Tây rồi lại phi lên chưa hết 50k tiền xăng bằng con dream chiến, thằng này chém kinh hồn, kiếm ăn thì cũng phải có đức tý

- Trả lời -

- 08:17 - 16/03

Không gọi grap trên ứng dụng thì ăn grap giả vậy thôi. Không phải cứ mặc quần áo và đội mũ là của grap. cứ ứng dụng mà đặt. Bị thịt xong đổ cho grap.

- Trả lời -

- 11:26 - 16/03

Thông báo