Bình luận
-
Đường này là cô ta thừa kế của ông bà để lại nên muốn chạy dừng đậu như thế nào tùy ý.Các phương tiện khác lưu thông trên đường này là đi nhờ đi ké đường nên cấm phàn nàn.

- Trả lời -

- 16:12 - 05/03

Xe bị trôi lại 1 ít đúng lúc xe cặp đôi đi đến làm lái xe giật mình nên ngã

- Trả lời -

- 16:30 - 06/03

Thông báo