Bình luận
-
Điểm mù gì ở đây, tài xế quẹo trái nên lo nhìn chiếc container ngược chiều màu đỏ nên không quan sát phía trước, khi nhìn lại thì chị ta nằm dưới thấp nên khó thấy, may mắn là tài xế thắng kịp.

- Trả lời -

- 18:29 - 24/03

H N

Đúng rồi điểm mù ở 2 bên đàng sau chứ không ở đàng trước.

-

- 08:13 - 25/03

rơi vào điểm mù chứ gì nữa. 

- Trả lời -

- 16:33 - 24/03

Thông báo