Bình luận
-
Ông bake bán hoa này lừa đảo còn già mồm

- Trả lời -

- 13:12 - 08/02

Người việt lừa người việt đúng là ...Giỏi thì đi lừa bọn china ấy...

- Trả lời -

- 14:52 - 08/02

Bỏ thêm 1 triệu thuê người đập chết mẹ nó

- Trả lời -

- 20:01 - 08/02

Thông báo