Bình luận
-
Người lạ' ngăn cản, đe doạ cư dân chung cư Carina đối thoại chính là giám đốc công ty liên kết của chủ đầu tư Carina Plaza ==> là CÒ NHÀ CÒ ĐẤT,công ty nhỏ có chút xíu mà bày đặt chức danh cho to TỔNG GIÁM ĐỐC công ty cò nhà cò đất.Tôi là dân cư Carina thì tôi cho nó vài cú vào mắt vào mặt vì bố láo.Đang điên vì cháy nhà mất tài sản mà chưa được chủ đầu tư bồi thường nhưng không có chổ xả,bây giờ có tay cò nhà cò đất vào chịu cho xả bực.

- Trả lời -

- 13:15 - 27/03

nhưng đăng ký kinh doanh rồi thì là giám đốc thôi  

-

- 11:12 - 27/03

Chim cò mà bày đặt làm hổ báo. Mang ra "làm thịt" là xong.

- Trả lời -

- 11:25 - 27/03

Nếu là chim y muốn làm loài cò hổ báo...
Thứ côn đồ gian cáo tưởng mình oai
Cặp mắt lươn lé xẹ tưởng mình tài
Thân mập ú hình hài như con lợn
Lăm lăm hung tợn mắt trợn môi chì
Chung cư cháy thôi thì lòi mặt cáo

- Trả lời -

- 19:44 - 27/03

Thông báo