Bình luận
-

Rio

Tiếc thôi, nhưng chiến đấu đầy nhiệt huyết, tự tin, không nhụt chí, bản lĩnh đến phút cuối như thế này là mừng lắm rồi, chưa thế hệ nào làm được như vậy.

- Trả lời -

- 19:18 - 27/01

Thông báo