Bình luận
-
Pin năng lượng kém chất lượng sau khi hết hạn sử dụng chi phí xử lý chất thải, môi trường rất lớn.

- Trả lời -

- 10:24 - 31/05

Thông báo