Bình luận
-
Người gì ác nhân không có tình người.Phía trước nhà ông là đất của nhà nước chứ có của ông đâu mà đốt xe người ta đang đậu 1 chút chờ bốc dỡ hàng.Ỷ có tiền mua xe 4 bánh chạy taxi nên coi thường người nghèo kéo xe lôi.
Đốt cháy xe người khác thì coi chừng cũng có ngày gặp quả báo nặng hơn nhiều,nhất là đang hành nghề taxi.

- Trả lời -

- 15:18 - 01/05

Có khi nào tối đến cả cái nhà và chiếc xe taxi bỗng dưng...bốc cháy thì khốn thay: chỉ cần 1 can xăng...hahaha

- Trả lời -

- 16:43 - 01/05

Người Việt quả có lòng bác ái, thương người, là lành đùm lá rách, lá rách đốt lá nát...

- Trả lời -

- 16:40 - 01/05

Thông báo