Bình luận
-
Mấy thằng cao bồi xóm nửa mùa đi xe biển số LẨU DÊ (LD) ăn hiếp người cô thế,gặp dân thứ thiệt nên hạ mình xin lỗi.Mấy ông này còn hiền nên không đập xe và đập người vài gậy cảnh cáo.

- Trả lời -

- 18:42 - 03/03

Thông báo