Bình luận
-
vào SG xếp hàng mua vế xe lửa dịp tết kiểu này nó đánh cho vỡ mồm, xếp hàng thì phải có mặt, không có mặt thì cút. đâu thể nào quăng cục gạch ra rồi về nhà ngủ mai đi ra lấy vé, lỡ mày là thằng đầu tiên mai ra trẻ thì cả đám sau phải đứng chờ 1 mình mày à

- Trả lời -

- 17:32 - 11/08

Thông báo