Bình luận
-
Rút kinh nghiệm ở Việt Nam,những chỗ chúng nó đang xây dựng không nên ngồi gần,phải đi ,đứng ,ngồi cần có khoảng cách an toàn,bọn nó làm vô trách nhiệm,cẩu thả,sao lại cả gan ngồi ở khoảng cách đấy ,quán nước cũng phải cẩn thận đề phòng...bọn nó chỉ biết 1 việc là "tiền " tính mạng con người nó chả quan tâm...mọi người nên nhìn mà tránh...

- Trả lời -

- 15:59 - 07/05

Thông báo