Bình luận
-
nó cầm dao đi chém người khác thì công an hãy can thiệp, còn nó tự sát thì cho nó toại nguyện đi .để nó sống cũng gây họa cho xã hội 


- Trả lời -

- 10:50 - 29/03

Thông báo