Bình luận
-
Diễn viên xiếc thu nhập thấp,khổ luyện nhiều nhưng bị tai nạn là tàn phế cả đời.Cầu cho ông qua khỏi tai nạn.

- Trả lời -

- 16:31 - 02/03

Thông báo