2 bình luận
Không nên gọi đây là hài làm nó kém giá trị đi, đây là phê phán, trào phúng, hóm hỉnh

- Trả lời -

- 08:12 - 07/02

Một ct nên dẹp bỏ. Nhàm chán , không sáng tạo gì mới. Tốn tiền thuế của dân.

- Trả lời -

- 23:22 - 06/02

Sao

Thông báo