Bình luận
-
Chén thần nó xúi dại mày bị ném đá thân bại danh liệt đó. Khôn hồn thì quay về trà sữa đi!

- Trả lời -

- 13/12/2017

Nghe ổn đấy chứ

- Trả lời -

- 15/12/2017

Thông báo