Bình luận
-
Chén thần nó xúi dại mày bị ném đá thân bại danh liệt đó. Khôn hồn thì quay về trà sữa đi!

- Trả lời -

- 18:25 - 13/12

Nghe ổn đấy chứ

- Trả lời -

- 12:02 - 15/12

Thông báo