Bình luận
-
Thời buổi này với cơ giới hiện đại đâu phải như thời phong kiến  mà dân Hà Nội vẫn bị tràn đê vỡ đê theo quy trình theo kế hoạch gây ngập lụt liên tục nhiều năm thì các quan có trách nhiệm phải bị đuổi việc và cắt hết quyền lợi. 

- Trả lời -

- 20:41 - 04/08

Thông báo