Bình luận
-
Vô ý thức, như thế này hỏi sao khí hậu ngày 1 tệ, chỉ là vứt rác vào đúng nơi khó đến vậy sao.

- Trả lời -

- 16:52 - 02/05

Thông báo