Bình luận
-
Mấy sếp lớn bỏ tiền xây nhà máy xăng E5 rồi bây giờ ép dân phải xài sản phẩm độc quyền của các quan làm.Nếu có cháy nổ thì các quan có chịu rách nhiệm gì không ?

Mới đây, Phòng Thương mại ô tô Australia (FCAI) đã đưa ra danh sách một loạt mẫu xe không nên sử dụng xăng ethanol, trong đó có nhiều phương tiện đang lưu hành rộng rãi tại Việt Nam. Với những loại xe không tương thích, xăng Ethanol có thể làm hỏng hệ thống cung cấp nhiên liệu. 


- Trả lời -

- 09:07 - 04/05

Cái gì độc quyền cũng chỉ làm lợi cho một nhóm người. Xã hội không thể phát triển được,

- Trả lời -

- 12:20 - 04/05

Thông báo