Bình luận
-
Bọn này thường đi nhóm 2-3 xe. Tôi nghi người đàn ông mặc áo sọc trắng chạy xe exciter tới can là đồng bọn của chúng.

- Trả lời -

- 15:00 - 27/04

Mắt 2 nghi phạm này đổi màu khi bị bắt.

- Trả lời -

- 13:41 - 28/04

Thông báo