Bình luận
-
Cả người đi bộ và người lái xe 2 bánh đi đường kiểu như là đường cha ông tao để lại nên mọi phương tiện,con người lưu thông trên đường phải tránh tao.

- Trả lời -

- 12/11/2017

ÔNG ĐI BỘ ĐÁNG THƯƠNG, NHƯNG CŨNG ĐÁNG TRÁCH, SANG ĐƯỜNG THEO KIỂU TAO ĐI VIỆC TAO, THẰNG KHÁC PHẢI TRÁNH TAO. GẶP THẰNG CÙNG SUY NGHĨ, THẾ LÀ ĐI CẢ 2 THẰNG

- Trả lời -

- 13/11/2017

đi bộ ở VN mà ổng tưởng ổng đi trong nhà, potay!

- Trả lời -

- 14/11/2017

Thông báo