Bình luận
-
Gặp người hiền thôi , gặp thằng dữ nó đẩy ngược xe đang cháy vô nhà mày thì chết con ** mẹ mày nhe con

- Trả lời -

- 09:51 - 02/05

Thông báo