Bình luận
-
Đọc tiêu đề bài báo là biết ngay là chỉ có mấy thằng bake chơi ngu mà tỏ ra nguy hiểm và có thể gây tai họa lớn cho người khác lưu thông trên đường.

- Trả lời -

- 16:27 - 02/03

Thông báo