Bình luận
-
Lần sau phóng xuống sông luôn nha thằng đầu bò!

- Trả lời -

- 20:52 - 18/02

Lần sau phang xuống sông cho mát nha thằng đầu bò!

- Trả lời -

- 20:53 - 18/02

Chắc say quắc cần câu ,chạy xe tốc độ bàn thờ không thèm thắng lại.

- Trả lời -

- 10:22 - 19/02

Barie tàu hỏa sao ko có đèn nháy? 

- Trả lời -

- 23:05 - 20/02

Barie ko có đèn nháy, tai nạn là tất yếu

- Trả lời -

- 23:06 - 20/02

Thông báo