Bình luận
-
7 triệu còn nhẹ quá, cho vào đồn cải tạo lao động công ích thêm 1 tháng x 2 đứa

- Trả lời -

- 09:35 - 25/02

Ngu hết phần ng khác

- Trả lời -

- 14:02 - 25/02

Quá nhẹ. Thế hành vi gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ sao không xem xét. Càng như thế này càng có nhiều ca chống đối, hay lại con ai ?? 

- Trả lời -

- 14:32 - 25/02

Lủ khốn mất dạy!

- Trả lời -

- 20:02 - 25/02

Thông báo