Bình luận
-
Nếu chạy tốc độ chậm khi dừng lại trong lề & có đèn báo thắng thì không đền . Có khi bắt đền ngược lại . Còn chị kia hút sao đuôi xe là phải bồi thường vì không làm chủ tay lái & thiếu quan sát .

- Trả lời -

- 12:57 - 20/04

Chị đó bị lỗi ko giữ khoảng cách an toàn

- Trả lời -

- 12:09 - 21/04

Thông báo