Bình luận
-
Chắc là dân "phượt", đội nó fullface, gắn camera trên đầu. Chạy xe và thái độ thì chắc ko ai dạy, mất dạy rồi.

- Trả lời -

- 31/10/2017

Rio

Cũng ra vẻ gắn camera hành trình trên mũ, chắc dành để bắt ép người khác khi họ va chạm với mình,đúng là loại mất dạy.

- Trả lời -

- 31/10/2017

Thông báo